Tarieven

2023-2024
Tarieven
Instrumenten

Type les Prijs per jaar t/m 20 jaar Prijs per jaar vanaf 21 jaar*
Proefles gratis gratis
Introductiecursus (6 lessen) € 65,- (per cursus) € 78,- (per cursus)
Groepsles (indien mogelijk) € 470,- € 570,-
Individuele les (30 min.) € 700,- € 847,-
Tweewekelijkse individuele les (30 min.) € 350,- € 423,50
Orkestklas Gratis gratis
Groot harmonie orkest € 95,- € 190,-

  Bundelprijs
Muziek examen A

  • Theorieboek
  • 6 lessen muziektheorie
  • Praktijk en schriftelijk examen
  € 95,00
Muziek examen B

  • Theorieboek
  • 6 lessen muziektheorie
  • Praktijk en schriftelijk examen
€ 95,00
Muziek examen C

  • Theorieboek
  • 6 lessen muziektheorie
  • Praktijk en schriftelijk examen
€ 97,50
* Voor instrumentale lessen en cursussen geldt vanaf 21 jaar 21% BTW.
Contributie lidmaatschap

Type   Prijs jaar
Orkestklas gratis
Harmonieorkest tot 21 jaar € 95,-
Harmonieorkest 21 jaar en ouder € 190,-