Blokfluitles

Vrolijk en helder geluid
Blokfluit

De blokfluit is een houten blaasinstrument dat heel geschikt is voor beginners.  Op de blokfluit kun je allerlei soorten muziek spelen: klassieke (barok)muziek, meer moderne muziek, volksmuziek en lichte muziek.

Docent
Gerda Schoneveld
Docent
Gerda Schoneveld (1961) begon op zes jarige leeftijd met blokfluitles, zij speelde het liefst klassiek en uit het hoofd met een langspeelplaat mee. Na twee jaar ging Gerda op orgelles, zij begon haar lessen bij Jaap Slootweg en stapte later over naar de gemeentelijke muziekschool waar zij les kreeg van Wim Hage en Stefano Mostosi. in 1980 werd zij toegelaten in het voorbereidend jaar bij Theo Lemkert. Gerda die als kind tijdens het bespelen van de blokfluit haar zinnen al op een blaasinstrument had gezet nam een rigoureus besluit zij stapte over naar een ander instrument de “Dwarsfluit”  Gerda begon in 1981 met dwarsfluitles bij Marjo Ineke en later bij Marieke van der Horst. In 1989 begon zij met haar studie deeltijdconservatorium in Amsterdam. Gerda sloot de algemene vakken in 1993 af via het staatsexamen muziek. Gerda studeerde fluit bij Pieter Odé aan het  Conservatorium te Amsterdam en sloot daar in 1995 haar onderwijsleer en pedagogiek af. Tijdens haar studie volgde zij master classes bij Trevor Wye, William Bennet en Vincent Cortvint. Ook volgde Gerda naast haar studie een Cursus dwarsfluit voor jonge kinderen.  In 1996 sloot Gerda haar bijvak kerkorgel af in de grote kerk te Dordrecht een jaar later in 1996 behaalde zij de akte docerend musicus met het aflsuiten van haar hoofdvak.  Gerda is breed georiënteerd in haar werkzaamheden, het hoogtepunt van haar lespraktijk bereikte zij in het jaar 2001 Gerda had toen 120 leerlingen. Momenteel geeft Gerda les voor de Christelijke Harmonie vereniging Crescendo in Sassenheim, is in dienst van de Gooische muziekschool in Bussum,  geeft les voor Valkenburg’s Harmonie, en geeft Fluitinstructie bij Showband Vijos te Bussum, ook is Gerda werkzaam voor de Gemeentelijke Muziekschool zij verzorgt daar muziekprojectlessen in de onderbouw van verschillende basisscholen. Verder is Gerda sinds 2001 Cantrix van de Open Hof Cantorij te Katwijk a/d Rijn. Gerda speelt regelmatig fluit in een orkest en zo nu en dan in ensembles. Naast haar muzikale carierre heeft Gerda een HBO studie Toegepaste Psychologie doorlopen en is sinds maart 2015 overgestapt naar een Universitaire studie Psychologie.
Aanmelden voor blokfluitles?
  • MM slash DD slash JJJJ