Tijdens de ledenvergadering van 23 mei j.l. zijn een tweetal leden in het zonnetje gezet.

Arie Ravensbergen ontving de zilveren speld met bijbehorende oorkonde voor zijn 25 jarig lidmaatschap en Anneke van der Meij is benoemd tot erelid van de vereniging.