Maandag 22 maart jl. bereikte ons het droevige bericht dat is overleden, ons clubicoon, ere-voorzitter en trouwe lid Piet van der Meij.

Piet was een boegbeeld, een verenigingsman in hart en nieren met gevoel voor humor en iemand die een goede atmosfeer wist te creëren zonder te vergeten dat er gewerkt moest worden voor de vereniging, zijn vereniging.

De harmonie

Piet werd, nadat hij al enkele keren bij de harmonie had gekeken, in 1948 lid. Zijn lidmaatschap stopte vanwege gezondheidsredenen in 2019 en daarmee is hij met 71 jaar lidmaatschap een schoolvoorbeeld voor ieder lid van de vereniging. Niet alleen vanwege de lange tijd, maar ook door de tomeloze inzet die er gegeven is om de vereniging draaiende te houden. In 1961 werd deze inzet versterkt doordat Piet lid werd van het bestuur, waarna hij al snel penningmeester werd. Vanaf 1970 nam hij het stokje over van voorzitter van de Walle en wist het voorzitterschap 25 jaar vol te houden. In deze periode is Piet verantwoordelijk geweest voor de groei en bloei van de vereniging in voor- en tegenspoed. Het bestaansrecht en de vorm van de harmonie is sterk beïnvloed door zijn harde werken. Samen met zijn vrouw Anneke heeft Piet zich altijd sterk ingezet voor het werven van jeugdige muzikanten. In 2017 was Anneke 60 jaar lid van de harmonie, waren ze 50 jaar getrouwd en was Piet 80 jaar geworden. Een jaar met vele mijlpalen met als slot een verrassing op de jaarlijkse barbecue van de vereniging. Hier zijn zij verrast met een huldiging door wethouder Knape; Anneke voor haar 60-jarig lidmaatschap en Piet voor zijn 70-jarig lidmaatschap. Een mooie bekroning op hun trouwe lidmaatschap en tomeloze inzet voor de vereniging.

De Biertrom

Piet is één van de initiatiefnemers geweest van de Biertrom. In 1976 was het eerste jaar. Door het sluiten van de horeca tijdens de paardenmarkt, kwam er ruimte om de Biertrom op te richten. Direct was dit een succes. Als voorzitter van de vereniging, werd Piet ook direct voorzitter van de in 1982 opgerichte stichting die verantwoordelijk werd voor het steeds belangrijker wordende Biertrom tijdens de paardenmarkt. De aanschaf van de oude brandweerkazerne en daarmee de opbouw van een eigen muziekgebouw is één van de vele hoogtepunten.

Ere-voorzitter

Het is 1996 dat Piet zijn bestuurlijke taken neerlegt, na 33 jaar deel genomen te hebben aan het bestuur, waarvan 25 jaar voorzitter. Na dat moment werd hij voor al zijn inzet benoemd tot ere-voorzitter.

Piet is, ook na zijn bestuurstijd, altijd nauw betrokken gebleven bij de vereniging. Was er iets te doen, dan was Piet daarbij. Het gebouw schoonhouden, stoelen en lessenaars klaarzetten, opbouwen van concertlocatie, met een groep extra oefenen voor de muziek, de trom omdopen in kerstsferen tijden de decembermaand, de soep brengen voor de harde werkers van de Biertrom en zo nog ontelbaar veel andere activiteiten.

Voor altijd in gedachte

Het zal niet meer hetzelfde zijn zonder zijn betrokkenheid, aanwezigheid en zijn gevoel voor humor. Het gemis zal met een traan zijn, maar door zijn humor en daden zal er altijd een glimlach verscholen zijn achter de herinnering.  Om die reden zal er nog veel en een lange tijd over Piet gesproken worden!

Laatste muzikale groet

Afgelopen zaterdag is in besloten kring in de kerk afscheid van Piet genomen. Aansluitend aan de afscheidsdienst hebben de leden, vrienden van de vereniging en andere belangstellende met een erehaag en muziek bij clubgebouw De Trom een laatste (muzikale) groet gebracht aan Piet. 

Piet rust zacht, vlakbij jouw “Trom” aan de Ringweg.

Een laatste muzikale groet, namens bestuur, leden en vrienden van Valkenburg’s Harmonie en “de Biertrom”