In een grootschalig project genaamd ‘Nieuw Instrumentarium’ heeft Valkenburg’s Harmonie een mooi bedrag opgehaald om nieuwe instrumenten aan te schaffen. De instrumenten worden ingezet om het orkest nog mooier te maken en daarnaast wordt er flink geïnvesteerd in instrumenten voor muziekonderwijs.

Fondsen
Onlangs heeft Valkenburg’s Harmonie een mooi bedrag van € 2.000 toegezegd gekregen van de Wijkraad Valkenburg en € 2500,- van het Rabobank Wensenfonds. Daarnaast hebben Fonds1818, het Prins Bernard Cultuurfonds en de Biertrom hun bijdrage geleverd, waardoor het uiteindelijke doel geheel gerealiseerd kan worden.

Kwaliteit
De kwaliteit van de muziek en de concerten van de harmonie hebben een hoge norm. Nieuwe instrumenten zijn daarbij van groot belang gebleken en ook een gedegen opleiding van professionele kwaliteit is de basis om dit ook in de toekomst waar te kunnen maken.

Trots
Voorzitter Arjan Hogewoning is erg trots op het resultaat en is blij dat het muziekonderwijs erg leeft in Valkenburg. “Door het draagvlak en de toegekende giften blijkt maar weer dat muziek en het muziekonderwijs nog steeds van deze tijd is. Wij van Valkenburg’s Harmonie houden ons dan ook vast aan de doelstelling om muzikaal steeds beter te worden en muziekles voor iedereen uit Valkenburg en omstreken mogelijk te maken. Dit doen we door samenwerking met de scholen en te investeren zodat er professionele opleiding geboden kan worden”, aldus de voorzitter.

Bedankt!
Namens Valkenburg’s Harmonie bedankt Arjan Hogewoning iedereen die heeft bijgedragen aan het project ‘Nieuw instrumentarium’. Arjan: “De inwoners van Valkenburg hebben massaal gestemd voor het Rabobank Wensenfonds. Ook de wijkraad, die als vertegenwoordiging van de gemeenschap fungeert, willen we heel erg bedanken via deze weg. Natuurlijk ook onze dank aan de Rabobank, Fonds1818 en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Zonder partijen als deze, met de drive om te stimuleren en dromen mogelijk te maken, had dit nooit gelukt. Bedankt!”