Onlangs heeft Valkenburg’s Harmonie een mooi bedrag van € 2.000 toegezegd gekregen van de Wijkraad Valkenburg. Dit bedrag zal worden besteed aan instrumenten en muziekles voor de leerlingen van de groepen 4 en 5 van CBS De Burcht en OBS De Dubbelburg.

Hiermee kan Valkenburg’s Harmonie een bijdrage leveren aan lokaal muziekonderwijs in algemene maatschappelijke zin en uiteraard ook op termijn de aanwas van eigen spelende leden.

Daarnaast is Valkenburg’s Harmonie genomineerd voor het Wensenfonds van Rabobank Leiden-Katwijk. Wij zouden het zeer waarderen als u op ons zou willen stemmen. Dit is mogelijk tot en met 10 november. Een bijdrage uit dit fonds zou ons financieel kunnen helpen om muziekbeleving nader invulling te geven.